澳客网彩票 www.5rnko.com.cn

Adatvédelmi Szabályzat

Utolsó frissítés: 2018. december 17.

A General Electric Company és annak teljes és t?bbségi tulajdonú érdekeltségei (együttesen:
a „GE Csoport”) tekintettel vannak az ?n adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmaira. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban a „GE”, „mi”, „minket”, és „miénk” hivatkozások az ?n személyes adatainak kezeléséért felel?s entitásokra vonatkoznak, amely általánosságban az az entitás, amely megszerzi az ?n személyes adatait.

Ez az Adatvédelmi Szabályzat azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a GE Csoport tulajdonain keresztül szerzünk meg, beleértve azokat a weblapokat, mobil alkalmazásokat és k?z?sségi média oldalakat, amelyek meghivatkozzák ezt az Adatvédelmi Szabályzatot („Online Csatornák”); offline adatgy?jtést az értékesítéssel, marketinggel, partner- és beszállítói kapcsolatokkal ?sszefüggésben („Offline Csatornák”); valamint harmadik fél forrásait, beleértve ahirdetési hálózatokat és vezet? k?zvetít?ket (együttesen: a „Csatornák”). Ez az Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik a Careers (Munkalehet?ségek) honlapunkon keresztül kapott személyes adatokra, amelyekre a Pályázóra vonatkozó adatvédelmi k?zlemény vonatkozikitt érhet? el, vagy azon termékekre és szolgáltatásokra, amelyekre nézve kül?n adatvédelmi szabályzatok kerülnek k?zzétételre.

Ez az Adatvédelmi Szabályzat meghatározza a személyesadat-típusokat, amelyekhez a Csatornákon keresztül jutunk, illetve azt, hogy hogyan használhatjuk a személyes adatokat, kivel oszthatjuk meg azokat, valamint, hogyan gyakorolhatják ?n?k adatkezelésünkkel kapcsolatos jogaikat. Az Adatvédelmi Szabályzat leírja azokat az intézkedéseket is, amelyekkel védjük a kapott személyes adatokat, valamint azt, hogy ?n?k hogyan léphetnek velünk kapcsolatba adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban.

Az Online Csatornák hivatkozásokat tartalmazhatnak harmadik felek weblapjaihoz és funkcióihoz, vagy harmadik fél sütijeit tartalmazhatják, amelyek nem képezik a GE Csoport tulajdonát, ill. nem állnak annak ellen?rzése alatt. Kérjük, olvassa át ezen harmadik felek adatvédelmi szabályzatait, hogy tisztában legyen az általuk alkalmazott gyakorlatokkal. Ezenkívül Sütiengedélyez? eszk?zünk segítségével is gyakorolhatja választási lehet?ségeit: kattintson az adott GE üzletág weboldala alján található „Sütik” gombra a sütibeállítások kezeléséhez.

Az alábbi hivatkozásokra kattintva a felsorolt fejezetekhez ugorhat:

általunk kapott személyes adatok

Személyes adatokhoz a Csatornákon keresztül juthatunk hozzá. Az általunk kapott személyes adatok a k?vetkez?ket tartalmazhatják:

 • az ?n és mások (pl. vezet?k az ?n vállalatánál) kapcsolatfelvételi adatai (mint a név, telefon- és faxszám, e-mail és postai cím);
 • online fiók létrehozásához szükséges adatok (mint a felhasználónév, jelszó és biztonsági kérdés és válasz);
 • életrajzi és demográfiai adatok (mint a születési dátum, életkor, nem, beosztás/foglalkozás, családi állapot és eltartottak, házastársi és egyéb családi adatok);
 • vásárlási és vev?szolgálati t?rténeti információk;
 • pénzügyi információk (mint a fizetési információ, beleértve a nevet, számlázási címet és fizetéshez használt kártya adatait (pl. kártyaszám, lejárat dátuma és beszámolókat; j?vedelmet; és hitelmin?sítést);
 • helyadatok (mint az IP-címb?l származó adatok, országkód és postai irányítószám) és az ?n mobileszk?zének pontos f?ldrajzi helyzete (geolocation), ha utóbbiról értesítést és választási lehet?séget adtunk;
 • barátai vagy más olyan személyek ?n által megadott kapcsolatfelvételi adatai, akikkel szeretné, ha felvennénk a kapcsolatot;
 • kattintási adatok és egyéb információk az ?n online tevékenységeir?l (mint az ?n eszk?zeinek adatai, keresési tevékenységei és használati mintája) mind az Online Csatornákon mind pedig aharmadik fél weblapjain, amelyeket sütik, adatgy?jt? jelz?k és hasonló technológiák használatával nyerünk(lásd Sütiengedélyez? eszk?zünket); és
 • az ?n által számunkra átadott tartalomban foglalt egyéb személyes adatok (például a „Kapcsolatfelvétel” funkciónkon keresztül).

Ezen túlmen?en, biztosítási és pénzügyi szolgáltatási termékeinkkel kapcsolatban kormányzat általkibocsátott személyi azonosító számokat és adóazonosító számokat, mint például amerikai társadalombiztosítási számokat kaphatunk.

Harmadik felekt?l származó webes elemzési szolgáltatásokat használunk Online Csatornáinkkal kapcsolatban, beleértve a Google Analytics, Adobe Analytics és Marketo elemzéseit, amelyek sütiket és hasonló technológiákat használnak adatok gy?jtésére (pl. IP-címek). Ennek célja, hogykiértékeljük Online Csatornáink használatát és az azokkal való interakciókat. (Itt tudhat megt?bbet a Google hirdetési funkcióiról, beleértve a Google Analytics jelenleg elérhet? „opt-out” mechanizmusait.) Ezekr?l és más elemzési szolgáltatásokról, valamint arról, hogy hogyan lehet ezeket letiltani, tekintse át Sütiengedélyez? eszk?zünket itt.)

Ne feledje, hogy a személyes adatok felénk t?rtén? átadása az ?n részér?l ?nkéntesen t?rténik. Haúgy d?nt, hogy bizonyos adatokat nem ad meg számunkra, el?fordulhat, hogy bizonyos termékek és szolgáltatások nem lesznek elérhet?k az ?n számára, és ?n esetleg nem tud hozzáférni az Online Csatornák bizonyos funkcióihoz.

Sütik és hasonló technológiák

A legt?bb vállalathoz hasonlóan a GE is sütiket és más hasonló technológiákat („sütik”) használ a weboldalain a b?ngészési élmény személyre szabása és javítása érdekében.

A sütik használata
A sütik kis információmorzsákat tartalmaznak, amelyek a weboldal meglátogatásakor let?lt?dnek a készülékére. A rendszer ezután visszaküldi a sütiket a weboldalunknak, és az így felismeri az ?n készülékét.

Alapvet? sütik: lehet?vé teszik, hogy felismerjük a készülékét és segítsünk a hatékony navigációban, hogy elérje a keresett információkat és szolgáltatásokat.

Analitikai és testreszabási sütik: lehet?vé teszik weboldalunk számára, hogy emlékezzen az ?n beállításaira (pl. kiválasztott nyelv), és hogy segítsen megtalálni az ?n számára érdekes információkat; ezek a sütik segítenek továbbá weboldalaink karbantartásában és javításában azáltal, hogy információt adnak a látogatók weboldalhasználati szokásairól és a weboldal hatékonyságáról.

Hirdetési sütik: bizonyos esetekben használatosak, és arra szolgálnak, hogy ?n relevánsabb hirdetéseket kapjon.

Hacsak nem tiltja le a sütiket weboldalunkon, weboldalunk használatával elfogadja a sütik használatát.

D?ntés a sütikr?l
Weboldalunkon láthatja a GE és az adott partner sütijeinek listáját, és Sütiengedélyez? eszk?zünk segítségével gyakorolhatja választási lehet?ségével: kattintson az adott GE üzletág weboldal alján található „Sütik” gombra a sütibeállítások kezeléséhez. A Sütiengedélyez? eszk?zünk mellett a legt?bb b?ngész? lehet?vé teszi a sütibeállítások kezelését. Ha úgy d?nt, hogy weboldalunkon letiltja a sütiket, akkor lehetséges, hogy nem fogja tudni kihasználni az oldal nyújtotta minden lehet?séget. A weboldal m?k?déséhez elengedhetetlenül szükséges sütikr?l (alapvet? sütik) nem, de a t?bbir?l hozhat d?ntést. Felhívjuk rá figyelmét, hogy ha úgy d?nt, hogy kezeli a sütiket a weboldalainkon, akkor az eszk?z elhelyez egy sütit a készülékén, hogy a weboldal megjegyezze a beállításokat.

Megosztási eszk?z?k
A weboldalaink nyújtotta élmény javítása érdekében id?nként beágyazzuk az oldalon harmadik félhez tartozó weboldalak tartalmait és megosztási eszk?zeit. Ilyen lehet például a k?z?sségi oldalak „Tetszik” gombja. Ezek a harmadik félhez tartozó weboldalak szintén elhelyezhetnek sütiket a készülékén. A GE-nek nincs ráhatása ezen harmadik felekhez tartozó sütik elhelyezésére vagy a sütik hozzáféréseire. A harmadik feleket Sütiengedélyez? eszk?zünkben találhatja meg. Kérjük, olvassa át ezen harmadik felek adatvédelmi szabályzatait, hogy tisztában legyen az általuk alkalmazott gyakorlatokkal. Sütiengedélyez? eszk?zünk segítségével élhet a választási lehet?ségével: kattintson az adott GE üzletág weboldal alján található „Sütik” gombra a sütibeállítások kezeléséhez.

Személyes adatok felhasználása

Az általunk megszerzett adatokat a k?vetkez?kre használhatjuk:

 • termékeink és szolgáltatásaink nyújtása és adminisztrálása;
 • rendelések feldolgozása és teljesítése, és az ?n tájékoztatása rendelése állapotáról;
 • tájékoztatás termékeinkr?l, szolgáltatásainkról, eseményeinkr?l, programjainkról éspromócióinkról (mint a figyelmeztetések, promóciós anyagok, hírlevelek és egyéb kommunikációs anyagok küldése);
 • felmérések, nyereményjátékok, versenyek, fókuszcsoportok és piackutatási kezdeményezések végrehajtása és lehet?vé tétele;
 • adatelemzések elvégzése (mint a piackutatás, trendelemzés, pénzügyi elemzés és fogyasztói szegmentálás);
 • hirdetési célok új célcsoportokra való átirányítása, marketing-er?feszítéseink hatékonyságának kiértékelése (hirdetési hálózatokban való részvételünk?n keresztül is);
 • ügyfélszolgálat biztosítása;
 • kérések, megkeresések és alkalmazások feldolgozása, kiértékelése és megválaszolása;
 • az ?n felhasználói fiókjának létrehozása, adminisztrálása és az azzal kapcsolatos ?nnel t?rtén? kommunikáció (beleértve bármilyen vásárlást és fizetést);
 • tanfolyamrésztvev?k adminisztrálása és regisztrálása;
 • befektetési szolgáltatások nyújtása;
 • marketing- és értékesítési tevékenységek végzése (beleértve az érdekl?dés felkeltését, marketingtevékenységek nyomon k?vetését, piackutatások végzését, marketing- és hirdetési kampányaink hatékonyságának meghatározását és kezelését és márkánk kezelését);
 • vállalkozásunk m?k?dtetése, értékelése és fejlesztése (mint termékeink és szolgáltatásaink adminisztrálása, javítása és fejlesztése; új termékek, szolgáltatások és Online csatornák fejlesztése; kommunikációnk és vev?kapcsolataink kezelése; és k?nyvelési, auditálási, számlázási, egyeztetési és beszedési tevékenységek végrehajtása);
 • az ?n azonosítása, valamint csalás és egyéb jogsért? tevékenységek, jogosulatlan tranzakciók, kárigények és egyéb k?telezettségek elleni védelem és ezek megel?zése, továbbá kockázat- és min?ségkezelés;
 • vizsgálatok végzése és a hatályos jogszabályi el?írásoknak, vonatkozó ipari szabványoknak, szerz?déses k?telezettségeknek és szabályzatainknak, valamint feltételeinknek (mint ez az Adatvédelmi Szabályzat és egyéb Online Csatornákkal kapcsolatos használati feltételek) való megfelelés és azok kikényszerítése; és
 • termékeink, szolgáltatásaink, Online Csatornáink, hálózati szolgáltatásaink, információforrásaink és alkalmazottaink biztonságának és védelmének fenntartása ésfejlesztése.

A fent leírt célokból ?sszevonhatjuk az Online Csatornákon kapott személyes adatokat az OfflineCsatornákon kapott információkkal, valamint az egyéb információkkal. Anonimizálhatjuk és?sszesíthetjük a személyes adatokat, és felhasználhatjuk azokat a fenti célokhoz és egyéb célokhoz a hatályos jogszabályokban megengedett mértékben. További célokra is felhasználhatjuk aszemélyes adatokat, amely célokat az adatgy?jtés id?pontjában azonosítunk. Olyan mértékben kérjük hozzájárulásukat ezekhez a további felhasználásokhoz, ahogyan azt a hatályos jogszabályok el?írják.

Ahol a hatályos jogszabályok el?írják, hozzájárulást kérünk ?nt?l a személyes adatainak direktmarketing-célokból t?rtén? feldolgozására.

Az ?n személyes adatainak a GE általi, fent leírt módon t?rtén? kezelésének jogszabályi alapja jellemz?en az alábbiak valamelyike:

 • Az ?n beleegyezése;
 • Egy ?nnel, vagy egy megfelel? féllel k?t?tt szerz?dés teljesítése;
 • Jogos üzleti érdekeink; vagy
 • Megfelelés jogi k?telezettségeinknek.

Személyes adatok megosztása

Nem adunk el vagy más módon nem fedünk fel ?nre vonatkozó személyes adatot, kivéve az itt, vagy az adatgy?jtés id?pontjában leírtak szerint.

 • Megoszthatunk személyes adatokat a GE Csoporton belül a jelen Adatkezelési Szabályzatban leírt célokból.
 • Megoszthatunk személyes adatokat olyan szolgáltatókkal, amelyekkel arra k?t?ttünk szerz?dést, hogy a nevünkben végezzenek szolgáltatásokat (mint a fizetés feldolgozás, rendelésteljesítés, vev?támogatás és adatelemzés). Ezek a szolgáltatók szerz?désben k?telezettek a számukra átadott adatok védelmére, és csak annyiban használhatnak vagyfedhetnek fel ilyen adatokat, amennyiben az a nevünkben nyújtott szolgáltatások végrehajtásához vagy jogszabályi k?vetelmények teljesítéséhez szükséges.
 • Megoszthatunk személyes adatokat k?z?s marketingpartnereinkkel és egyéb üzleti partnereinkkel a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírt célokból.
 • Felfedhetjük az ?nre vonatkozó személyes adatokat, (1) ha a hatályos jogszabályok vagy jogi eljárás (mint a bírósági végzés vagy idézés) el?írja vagy megengedi, (2) b?nüld?z? hatóságok vagy egyéb kormányzati tisztvisel?k számára t?rvényes jogi kérelemre válaszul, (3) ha úgy hisszük, hogy a felfedés fizikai kár vagy pénzügyi veszteség megel?zéséhez szükséges; (4) jogaink megalapozásához, gyakorlásához vagy védelmére, (5) feltételezett vagy tényleges csalás vagy illegális tevékenység vizsgálatával kapcsolatban vagy (6) egyébként ha ?n beleegyezik.
 • Fenntartjuk a jogot, hogy ?nnel kapcsolatban bármilyen információt átadjunk megfelel? harmadik félnek vállalatunk vagy vállalati eszk?zeink egészének vagy részének potenciális vagy tényleges eladása esetén (beleértve az ?sszeolvadás, felvásárlás, vegyesvállalat, átszervezés, üzletág leválasztás, felbomlás vagy felszámolás eseteit), vagy egyéb vállalati egyesülések esetén. Ilyen esetben el?írjuk az adott harmadik félnek, hogy a GE Csoport által nyújtotthoz hasonló védelmet nyújtson az általunk megosztott adatoknak.

Adattovábbítás

A Csatornákon keresztül gy?jt?tt személyes adatokat olyan más országokba továbbíthatjuk, és azilyen adatokat ott tárolhatjuk, beleértve az Egyesült államokat is, ahol esetleg más adatvédelmi jogszabályok érvényesek, mint abban az országban, ahol az adatokat szolgáltatták. Ha így teszünk, a személyes adatokat csak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírt célokra továbbítjuk. Mikor személyes adatait más országban lév? fogadó felé továbbítjuk,a vonatkozó jogszabályok által megk?vetelt mértékig lépéseket teszünk ezeknek az információknak a védelmére. A GE Csoport bevezette és alkalmazza a K?telez? Vállalati Szabályokat (Binding Corporate Rules), amelyekkel az Európai Unió lakosai személyes adatainak GE Csoport általi kezelését szabályozza. A GE Csoport K?telez? Vállalati Szabályaira vonatkozó további információkatitt találja.

A General Electric Company a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatvédelmi gyakorlatai megfelelnek az APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) rendszernek. Az APEC CBPR rendszer keretrendszert biztosít a szervezetek számára a résztvev? APEC gazdaságok k?z?tti személyesadat-továbbítás védelme érdekében. Az APEC keretrendszerrel kapcsolatos további információért kattintson ide.

Az ?n választási lehet?ségei

Bizonyos választási lehet?ségeket kínálunk ?nnek az ?nre vonatkozóan megszerzett személyesadatokkal kapcsolatban. Preferenciáinak frissítéséhez, a t?lünk kapott kommunikáció korlátozásához vagy kérés benyújtásához lépjen velük kapcsolatba a jelen Adatvédelmi Szabályzat Kapcsolatfelvétel cím? fejezetében leírtak szerint.

Azt is eld?ntheti, hogy az ?n érdekl?dési k?rével kapcsolatos információkat hogyan használhatják fel a hirdetési hálózatok abból a célból, hogy megfelel? hirdetéseket juttassanak el ?nh?z. A hirdetési hálózatok érdekl?dés alapú hirdetéseir?l való leiratkozás módjáról az Egyesült államokban a k?vetkez? honlapokon tájékozódhat: Digital Advertising Alliance, a Network Advertising Initiative, és TrustArc. Ha az Európai Unió lakosa, látogassa meg a European Interactive Digital Advertising Alliance vagy a TrustArc honlapot. Kanadában az elektronikus kommunikáció fogadásához való hozzájáruláshoz látogassa meg a //www.5rnko.com.cn/ca/casl honlapot, és az elektronikus kommunikációról való leiratkozás módjának megismeréséhez a https://sc.ge.com/*casl-unsubscribe honlapot. Az Online Csatornák úgy vannak kialakítva, hogy nem reagálnak a webb?ngész?kr?l kapott „ne k?vess” jelzésekre.

Az ?n országa szerinti jogszabályok által biztosított mértékben, ?nnek joga van (1) hozzáférni bizonyos személyes adatokhoz, amelyeket ?nr?l tárolunk; (2) kérni az ?n személyes adatainak frissítését, helyesbítését, módosítását, t?rlését vagy korlátozását; vagy (3) gyakorolni az adatok hordozhatóságára vonatkozó jogát. Ahol jogszabály engedi, visszavonhatja korábbi beleegyezését, vagy bármikor kifogásolhatja személyes adatainak kezelését az ?n speciális helyzetével kapcsolatos jogszer? alapon, és mi a továbbiakban megfelel?en érvényesítjük az ?n preferenciáit. E jogai gyakorlásának gyakorlásához lépjen velünk kapcsolatba a jelen Adatvédelmi Szabályzat Kapcsolatfelvétel cím? fejezetében leírtak szerint. További részletek a K?telez? Vállalati Szabályok „Egyéni jogok” fejezetében olvashatók. Hozzásegítve ?nt adatainak védelméhez és biztonságának fenntartásához, miel?tt hozzáférést biztosítunk az adatokhoz, lépéseket tehetünk az ?n személyazonosságának ellen?rzésére. A hatályos jogszabályok által biztosított mértékig, díjat számolhatunk fel, miel?tt másolatot adunk ?nnek az általunk ?nr?l tárolt bármilyen személyes adatról. Az ?n tartózkodási helyét?l függ?en, joga lehet rá, hogy panaszt nyújtson be kormányzati szabályozó intézményhez, ha nem elégedett válaszunkkal. A GE t?rekszik rá, hogy a panaszokra a beérkezést?l számított 30 napon belül reagáljon.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok megszerzésének helyén érvényes jogszabályi k?vetelményeknek megfelel? adminisztratív, technikai és fizikai védelmet tartunk fenn, amely úgy van kialakítva, hogy védjen ahozzánk a Csatornákon keresztül eljutó személyes adatok jogtalan vagy jogosulatlan megsemmisítése, megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, használata vagy felfedése, vagyhozzáférése ellen.

Személyes adatok meg?rzése

A vonatkozó jogszabályok által biztosított mértékig, az ?nre vonatkozóan megszerzett személyes adatokat addig tároljuk, amíg (1) ez szükséges azokra acélokra, amelyek miatt beszereztük azAdatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel ?sszhangban, vagy (2) a jelen Adatvédelmi Szabályzatban vagy az adatgy?jtéskor k?z?lt egyéb jogalappal rendelkezünk arra, hogy ezeket az adatokat azon az id?tartamon túl is tároljuk, amely a személyes adatok megszerzésének eredeti céljához szükséges.

További információk

Megjegyzés kaliforniai lakosok számára

A kaliforniai t?rvények bizonyos korlátozásainak megfelel?en, a kaliforniai lakosok kérhetik, hogy adjuk át nekik (1) az általunk harmadik felek számára direkt marketingjük céljaira a k?zvetlenül megel?z? naptári évben felfedett személyes adataik bizonyos kategóriáinak listáját és (2) az (1) pontban említett harmadik feleknek a megnevezését. Ezekért az adatokért küldjenek e-mailt a [email protected] címre, a tárgyhoz és a sz?vegtestben „California Shine the Light Privacy Request” sz?veggel.

Gyermekek személyes adatai

Az Online Csatornák általános k?z?nség számára készülnek, és nem irányulnak 13 évnél fiatalabb gyermekek felé. Szándékosan nem gy?jtünk vagy kérünk személyes adatokat 13 évesnél fiatalabb gyermekekt?l Online Csatornáinkon keresztül. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 13 évesnél fiatalabb gyermekt?l gy?jt?ttünk személyes adatot, azonnal t?r?ljük az adatot nyilvántartásainkból. Amennyiben úgy gondolja, hogy 13 évesnél fiatalabb gyermek adhatott számunkra személyes adatokat, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen Adatvédelmi útmutató Kapcsolatfelvétel cím? fejezetében foglaltak szerint.

Adatvédelmi Szabályzatunk változásai

A jelen Adatvédelmi Szabályzatunk bizonyos id?k?z?nként el?zetes értesítés nélkül frissíthetjük, hogy tükr?zze adatvédelmi gyakorlataink változásait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat elején jelezzük a legutóbbi módosítás dátumát.

Kapcsolatfelvétel

Ha a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, vagyszeretné, ha frissítenénk az ?nr?l tárolt adatokat vagy az ?n preferenciáit, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Feedback & Inquiries Form (Visszajelzés és kérések ?rlap) útján, vagy írjon nekünk a k?vetkez? címre:


Attn: Chief Privacy Officer (Az Adatvédelmi vezet? figyelmébe)
General Electric Company
33-41 Farnsworth Street
Boston, MA 02210
Egyesült államok

Amennyiben az adatvédelemmel vagy az adatfelhasználással kapcsolatos olyan aggálya van, amelyet ?n szerint nem kielégít?en oldottunk meg, kérjük, forduljon az Egyesült államokban székel? békéltet? testülethez (díjmentes) a k?vetkez? címen: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

A GE Healthcare-nél adatvédelemmel foglalkozók listájáért kattints ide.

 • 走奋发图强之路,壮我中华科技实力。 2019-06-20
 • 巢湖市烔炀大道等一批项目通过市规委会审议 2019-06-20
 • 工商联系统援藏援疆电视电话动员会召开 2019-06-19
 • 【新时代 新作为 新篇章】创新突破封锁线 2019-06-19
 • 92岁大爷成网红:每天直播唱歌 2019-06-19
 • 中国智能手机在东南亚受追捧 2019-06-19
 • 介休“厕所革命”助力美丽乡村建设 2019-06-18
 • 国际在线:向世界报道中国,向中国报道世界 2019-06-18
 • 奥迪A6L e-tron价格调整 降8.5万配置不变 2019-06-18
 • 民生时评:上海支付宝回收垃圾并不现实(原创首发) 2019-06-17
 • 编造传播虚假信息 “曹山石”被证监会处罚20万元 2019-06-17
 • 高速收费站微笑哥火了  抬手转身像跳机械舞 2019-06-16
 • 只有买房才能幸福?张天翼《粉墨》:北漂生活的戏谑与哀愁 2019-06-16
 • 西部网(陕西新闻网)www.cnwest.com 2019-06-16
 • 人民日报创刊七十周年感想 2019-06-15
 • 625| 788| 478| 160| 308| 741| 709| 992| 792| 43|